Musiken och psyket

I dag skriver vi om musik och hälsa samt om musik och psykisk ohälsa. Kan konst, musik och kultur i alla olika former hjälpa en att återvända till livet efter tung psykisk ohälsa? Vilken musik för dig friskare, gladare och piggare?

 

För de som drabbas av djup, psykisk ohälsa kan det i värsta fall leda till tvångsintagning på en klinik eller ibland längre än så. Med hjälp från skickliga experter behöver det inte gå alltför långt, men kanske till en punkt som i alla fall betyder trygghet. Frågor kring psykiatrisk tvångsvård kan man bland annat reda ut genom att kontakta en familjejurist och läsa om i lagen om just psykiatrisk tvångsvård, det kan man läsa mer om här: https://www.familjensjurist.se/fragor-och-svar/lagen-om-psykiatrisk-tvangsvard-lpt

 

Med musiken som tröst, kraft och hjälp

I en artikel i Dagens Nyheter kan vi läsa om hur en person kunde återvända till livet, till sin familj och sina barn – från svår psykisk ohälsa. Det som ledde bort från det svåra mörkret som en tung depression kan kännas som, var enligt huvudpersonen i fråga – musik, k1742628-sommar-lovonst och lång terapi. Något som känsliga konstnärssjälar säkerligen kan vara i behov av, mer än andra. Det var den positiva kraft som finns i just kreativitet som öppnar upp för en sund psykisk hälsa. Kanske är det så att det finns stark och lysande energi hos de allra flesta, som kan frigöras och släppas lös med rätt verktyg och kunskap?

 

flicka sjungerMusik, konst och teater – alla former av kreativitet och skapande, kan helt klart hjälpa vissa att få tillbaka tron på sig själva, se nya sidor av sin personlighet och uttrycka sig gentemot andra. Sedan gäller det för övrigt att minnas att ens sjukdom inte är du, utan just en sjukdom. Kultur i alla dess former kan hjälpa i återhämtning för den som är försöker tillfriskna från en depression även om behandling på många sätt är helt individuell och skiftar mellan person till person.

 

I en artikel i Expressen Hälsoliv kan vi läsa mer om vad för musik som gör en friskare. Musik och sång påverkar nämligen våra kroppar och vår hjärna, samtidigt som träning blir mer effektiv med just peppig musik. Enligt vissa experter kan sång ha samma effekt som viss medicin, när det kommer till just nedstämdhet. Det viktigaste är att man tycker om musiken och inte kopplar ihop den med jobbiga, ångestladdade upplevelser. Rytmen styr och snabb rytm gör en mer pigg och glad, medan långsam kan göra en lugnare. En snabb rytm kan vidare göra så att pulsen stegras, att immunsystemet aktiveras och att blodet koagulerar snabbare – perfekt för träning av alla de slag. Musikterapi kan även användas för att hantera känslor och vid just behandling av psykiska sjukdomar.

 

Även i Svenska Dagbladet kan vi läsa om hur musik kan göra att man får tag i oberabetade känslor, känslor som kanske inte samtalsterapi inte hade rått på. Förklaringen i detta ligger i att musiken tar en genväg in till det centrum i hjärnan som hanterar känslor, och går då direkt förbi hjänbarken. Intellektet hinner inte med att sätta upp ett slags mentalt försvar och alla känslor kommer på samma gång. Även rösten är nära kopplad till känslorna, och med detta medel, musik i olika former, kan man få kontakt med sorg, ilska och frustration. Musiken har alltså ganska stor makt över hur vi mår och känner, och hur vi kan påverka det som tynger oss sedan kanske flera år. På 70-talet kom musikterapin till Sverige och fyrtio år senare används den alltså fortfarande, med effektiva resultat vid en rad tillstånd.