Så starkt är bandet mellan snus och musik

Ibland kan man höra talas om de mest konstiga band och broar som byggs som anspelar på olika typer av känslor. Men att snus och musik kunde ha ett samband kanske det var få som visste. Detta är naturligtvis individuellt, men visst är det värt att skriva en artikel om!

Många som slutat snusa vittnar om att de ofta associerar snuset till något positivt som t.ex. musik eller en viss genre. Om du emellertid vill dra ned på snusandet finns snusers.se som har vitt snus där nikotinet är obefintligt.

kvinna njuter av musikKan snus få dig att njuta av vissa saker?

Tro det eller ej, men många snusare har berättat om hur snuset helt plötsligt har fått dem att ändra inställning inför en viss typ av musik. Det kan exempelvis handla om att en instoppad prilla helt plötsligt väcker liv i heavy metal-guden inombords, eller att du omedelbart börjar älska klassiskt. Psykologer har förmodligen många teorier om vad detta egentligen innebär och hur det uppkommer. Ofta antas det att njutningen av att snusa och den avkopplande känslan det innebär, blir förstärkt när en viss typ av musik eller annan händelse inträffar i samband med snusningen. När du sedan slutar att snusa eller OM du slutar att snusa, försvinner den känslan och du har svårt att njuta av samma musikstil fullt ut.

Hur detta är möjligt är det egentligen ingen som vet, men visst är det intressant? Det går att likna en smula vid rökare som kopplar ihop cigaretten med alkohol och har svårt att njuta av det ena respektive det andra, om den andra delen inte längre finns med i bilden. Kort sagt har det att göra med vanor och vad dessa för med sig i varje människas liv. På liknande sätt kan våra trauman spela roll när vi associerar något farligt och hemskt med något annat, såsom:

  • En skällande hund och att bli biten när man var liten
  • Fyrverkerier och krigstillstånd
  • Dofter förknippade med människor vi avskyr

Sammantaget handlar det om att lura hjärnan och få den att tro något som egentligen inte finns. Detta kan försvåra när du vill sluta med en ovana eller ändra beteendemönster i något annat sammanhang.