Musik och barn

Vi har tidigare skrivit hur dopet är en ganska stor stund för många familjer, när man visar upp den nyfödda för släkt, familj och vänner. Idag skriver vi desto mer om musik och om hur detta påverkar barn.

Enligt en artikel i Aftonbladet verkar det välgörande med musik när det kommer till barn och barns utveckling. Barn som musicerar aktivt, genom att till exempel ta musiklektioner aktivt, gör bättre ifrån sin i både språk och matematik jämfört med vilken effekt som sportaktiviteter har. De kognitiva förmågorna tycks alltså stärkas av musiken och av det aktiva utövandet av densamma.

Musicerandet har en positiv inverkan på andra prestationer

vinyl hjärtaMen det handlar inte bara om att man håller på med musik givetvis, det kan ju även finnas andra orsaker som genetiska faktorer och att man kanske redan har lätt för att lära och då faller in på musik, kanske också får att man blir kognitivt stimulerad av densamma. Men studier pekar ändå på att just själva musicerandet har en positiv påverkan på andra prestationer.

Musiklektioner i skolan är alltså viktiga, av flera skäl. Dels för sammanhållningen i klassen och för den sociala miljön, men att lära sig ett instrument kan även bidra till en bra hållning av rutiner för övning och studier, en självdisciplin med andra ord. Men det inte sagt att man ska tvinga barnet att öva, det är nog tvärtom väldigt dåligt för barnet.

I en lista från samma artikel kan vi se följande:

  • Elever som tagit musiklektioner från 8 till 17 års ålder hade i en långtidsstudie högre betyg och bättre kognitiva förmågor än ­genomsnittet bland jämnåriga.
  • De var dessutom mer målinriktade, tittade mindre på tv och siktade i högre grad på universitetsstudier, än jämnåriga som sportade, spelade teater eller dansade.
  • Forskning i USA visar att musiker har större förmåga att tänka utkreativa lösningar på komplicerade problem än andra eftersom att de använder båda hjärnhalvorna mer.
  • Musikämnet i grundskolan har minskat från 360 timmar på 1960-­talet till dagens 230 timmar.
  • 2011 riktade Skolinspektionen skarp kritik mot kvaliteten på musikundervisningen i den svenska skolan.
  • Alla kommuner utom sex har musik- och/eller kulturskolor. Musik är det mest populära ämnet med 162 053 elever, varav 59 procent är flickor.